Οι συμμετοχές για τις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

Μέχρι τότε, ΚΑΜΙΑ συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

Εάν δεν υποβάλονται και τα τέσσερα απαιτούμενα έγγραφα, που θα βρείτε στον ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις εξετάσεις, ή η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται εκτός της προθεσμίας που ορίζεται παρακάτω για το κάθε μάθημα, η συμμετοχή θεωρείται ΑΚΥΡΗ.

Από τη στιγμή που υποβληθεί η συμμετοχή (πάντα εντός προθεσμίας), αναμένετε e-mail επιβεβαίωσης εντός 3 εργάσιμων ημερών. 

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ!

Όλες οι εξετάσεις των μαθημάτων θα διεξαχθούν στα γραφεία της Ένωσης, Μητροπόλεως 5, 105 57, Σύνταγμα στον 5ο όροφο.

Εάν υπάρξει κάποια τροποποίηση στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων συγκεκριμένου μαθήματος, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με e-mail, ενώ παράλληλα η πληροφόρηση αυτή θα αναρτηθεί και στο συγκεκριμένο σημείο του site. 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν περισσότερες οδηγίες στο e-mail επιβεβαίωσης της συμμετοχής τους.  

  ΚΩΔΙΚΟΣ          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ          ΩΡΕΣ  
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Βα

Παρασκευή 24/1/2020

(Δηλώσεις έως και 17/1/2020)

Συνταξιοδοτικά Σχήματα & Κοινωνική Ασφάλιση

  9-11πμ &
12- 2μμ

Γραφεία ΕΑΕ,

Μητροπόλεως 5, 10557, 5ος όροφος 

Αστ Δευτέρα 27/1/2020
(Δηλώσεις έως και 20/1/2020)

Ποσοτικοποίηση & Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων & Φερεγγυότητα

 9-11πμ &
12- 2μμ

 Γραφεία ΕΑΕ,

Μητροπόλεως 5, 10557, 5ος όροφος

Αδ

 Τετάρτη 29/1/2020

(Δηλώσεις έως και 22/1/2020)

Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης

 9-11πμ &
12- 2μμ

Γραφεία ΕΑΕ,

Μητροπόλεως 5, 10557, 5ος όροφος

Ββ Παρασκευή 31/1/2020
(Δηλώσεις έως και 24/1/2020)

Ασφαλίσεις Ζωής

 9-11πμ &
12- 2μμ


Γραφεία ΕΑΕ,

Μητροπόλεως 5, 10557, 5ος όροφος

Αα Δευτέρα 3/2/2020
(Δηλώσεις έως και 27/1/2020)

Αρχές Οικονομίας & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

 9-11πμ &
12- 2μμ

 

Γραφεία ΕΑΕ,

Μητροπόλεως 5, 10557, 5ος όροφος