Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Σε περίπτωση που παραληφθεί κάποιο αίτημα νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία αυτό δεν θα γίνεται δεκτό.

Τα απαιτούμενα έγγραφα σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής σας στις εξετάσεις μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι η υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων θα πρέπει να γίνεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για το κάθε μάθημα στον παρακάτω πίνακα, διαφορετικά η συμμετοχή σας θεωρείται ΑΚΥΡΗ.

Εφόσον παραληφθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή σας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα λάβετε από τη Γραμματεία της Ένωσης e-mail επιβεβαίωσης εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Εάν υπάρξει κάποια τροποποίηση στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων συγκεκριμένου μαθήματος, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με e-mail, ενώ παράλληλα η πληροφόρηση αυτή θα αναρτηθεί και στο συγκεκριμένο σημείο του site. 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν περισσότερες οδηγίες στο e-mail επιβεβαίωσης της συμμετοχής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκώς μεταβαλλόμενων περιοριστικών μέτρων υγειονομικής προστασίας από τον COVID-19, επισημαίνεται ότι οι παρακάτω ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ενδέχεται να τροποποιηθούν. Σε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε εγκαίρως με e-mail σχετικά με τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων. 
Ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα καθοριστεί έγκαιρα με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και την ισχύουσα νομοθεσία της περιόδου.

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

  ΚΩΔΙΚΟΣ          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ          ΩΡΕΣ  
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Αδ

Δευτέρα 24/1/2022
 

(Δηλώσεις έως και 17/1/2022)
Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης 9-11πμ &
12- 2μμ

Θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα

 

Βα

Τετάρτη 26/1/2022

(Δηλώσεις έως και 19/1/2022)

Συνταξιοδοτικά Σχήματα & Κοινωνική Ασφάλιση  9-11πμ &
12- 2μμ

 

Θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα

 

Ββ

Παρασκευή 28/1/2022

(Δηλώσεις έως και 21/1/2022)

Ασφαλίσεις Ζωής    9-11πμ &
12- 2μμ

 Θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα

 

Αστ

Δευτέρα 31/1/2022

(Δηλώσεις έως και 24/1/2022)

Ποσοτικοποίηση & Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων & Φερεγγυότητα  9-11πμ &
12- 2μμ


Θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα 

Αα

Τετάρτη 2/2/2022

(Δηλώσεις έως και 26/1/2022)

Αρχές Οικονομίας & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά   9-11πμ &
12- 2μμ

 

Θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα