Θεσεις εργασιας

actuaries.org.gr - Header Section

actuaries.org.gr - Main Section

actuaries.org.gr - Top info

actuaries.org.gr - Main Component

Αγγελίες

29/04/2024

Δείτε τη νέα αγγελία της Grant Thornton για τη θέση Actuarial Consultant  

Actuarial Consultant - Grant Thornton Greece

29/04/2024

Δείτε τη νέα αγγελία της Grant Thornton για τη θέση Senior Αναλογιστή 

Senior Actuarial Consultant - Grant Thornton Greece 

9/11/2023  

Δείτε τη νέα προκήρυξη για πρόσληψη υπαλλήλου στην Υπηρεσιακή Μονάδα

Ασφαλιστικών Θεμάτων του Εγγυητικού Κεφαλαίου

9/11/2023 

Δείτε τη νέα αγγελία της Swiss Re για τη θέση junior Αναλογιστή Junior L&H Actuary (swissre.com)

 

actuaries.org.gr - Bottom info

actuaries.org.gr - Home3 Section

Δελτία Τύπου