Δελτια Τυπου

actuaries.org.gr - Header Section

actuaries.org.gr - Main Section

actuaries.org.gr - Top info

actuaries.org.gr - Main Component

Δελτία Τύπου

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το Δελτίου Τύπου.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Η Συνέντευξη Τύπου με τίτλο "Το Συνταξιοδοτικό από την Αναλογιστική Ματιά", πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. 

Η Τεχνική Ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος με εισηγητές από την ΕΥ πραγματοποιήθηκε στις 12/7/2018, στο αμφιθέατρο της Interamerican, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. 

Δείτε την Πρόσκληση και το Δελτίο Τύπου.

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, η Ημερίδα για το Solvency με τίτλο Seminars In Progress: Η καμπύλη επιτοκίων στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας και οι προσαρμογές της, με εισηγητή τον κ. Χατζηβασίλογλου, θα επαναληφθεί την Τετάρτη 31/5/2017.

Δείτε την Πρόσκληση και το Δελτίο Τύπου.

Το διήμερο σεμινάριο με τίτλο Understanding IFRS17 ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη από μια σειρά Τεχνικών Ημερίδων που διοργάνωσε η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Δελτίο Τύπου.

Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος η Ημερίδα θα επαναληφθεί.

Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των εκπαιδευτικών και λοιπών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν τα τακτικά και συνδεδεµένα µέλη της Ε.Α.Ε. σύµφωνα µε το Καταστατικό της Ε.Α.Ε (καλούµενο «Καταστατικό» εφεξής).

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος σύμφωνα με το Π.Δ. 53/2013, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4254/2014, απέκτησε τη Διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 καθώς εκπλήρωσε όλες τις τυπικές και ουσιαστικές απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευση̋ (ΕΣΥΔ).

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 2ας Νοεµβρίου 2015, συγκροτήθηκε σε Σώµα στις 13 Νοεµβρίου 2015.

 

actuaries.org.gr - Bottom info

actuaries.org.gr - Home3 Section

Δελτία Τύπου