Αγαπητοί μας φίλοι,

Ως αναλογιστής, είμαι πολύ περήφανος και συνάμα πολύ τιμητικό για εμένα που ασκώ αυτό το επάγγελμα, το οποίο δεν είναι τυχαίο ότι ασκείται από μόνο περίπου 70.000 επαγγελματίες σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό που κάνει αυτό το κατά τα άλλα ευρέως άγνωστο επάγγελμα «επίλεκτο» και το κατατάσσει στις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα επαγγέλματα, με βάση το κύρος, τις αμοιβές, τις συνθήκες εργασίας κ.λ.π. είναι το επαγγελματικό DNA των αναλογιστών.....


Ως αναλογιστές, χρησιμοποιούμε ως βάση τα μαθηματικά και τα συνδυάζουμε με γνώσεις όμορων επιστημών όπως της στατιστική και της οικονομικής θεωρίας ώστε να μελετήσουμε μελλοντικά αβέβαια γεγονότα έχοντας ως κεντρικό αντικείμενο την ανάλυση και αποτίμηση των οικονομικών συνεπειών κινδύνων κάθε είδους προτείνοντας εναλλακτικές πρακτικές λύσεις μακροπρόθεσμης διαχείρισής τους. Αν και φαινομενικά, θα έλεγε κανείς ότι οι δεξιότητες που απαιτούνται περιορίζονται σε αμιγώς μαθηματικές και υπολογιστικές ικανότητες, εν τούτοις στην πράξη απαιτείται η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη μιας ευρείας γκάμας δεξιοτήτων όπως η ευχέρεια στην διασύνδεση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών, η επεξήγηση πολύπλοκων υπολογισμών και εννοιών με κατανοητό τρόπο σε μη ειδικούς, η ευχέρεια στη χρήση υπολογιστικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων, η διαρκής ενημέρωση της αγοράς που δραστηριοποιούνται, η επικοινωνία, η σύνταξη αναφορών και παρουσιάσεων, η ακεραιότητα, το ήθος, η ανεξαρτησία κ.λ.π.


Το επαγγελματικό DNA των αναλογιστών ωστόσο έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Χρησιμοποιούμε τα μαθηματικά και την ανάλυση δεδομένων για να λύσουμε συνήθως πολύπλοκα προβλήματα και να δώσουμε πρακτικές λύσεις.


Κανείς θα έλεγε ότι το επαγγελματικό «σπίτι» των αναλογιστών είναι ο ασφαλιστικός χώρος. Αν και αυτός είναι ο «παραδοσιακός» χώρος επαγγελματικής μας ενασχόλησης, εν τούτοις, καθώς ο κόσμος του επιχειρήν βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων, ένα ευρύ φάσμα οργανισμών έχει κατανοήσει τη σημαντική συνεισφορά των αναλογιστών στη νέα αυτή πραγματικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), της τηλεματικής, της ανάλυσης μαζικών δεδομένων (big data), της μηχανικής μάθησης (machine learning), των αυτοκινούμενων οχημάτων, της ρομποτικής κλπ, αποτελούν νέα πεδία επαγγελματικής δράσης των αναλογιστών. Η νέα αυτή πραγματικότητα ανοίγει νέους ορίζοντες στο αναλογιστικό επάγγελμα, με πληθώρα νέων ευκαιριών και προκλήσεων.


Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος, έχοντας ως αποστολή της την προαγωγή της αναλογιστικής επιστήμης και του αναλογιστικού επαγγέλματος εν γένει, αποτελεί το «εργαστήριο» της τεχνικής κατάρτισης των αναλογιστών. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, στην περαιτέρω επιστημονική κατάρτιση των αναλογιστών και στην εξωστρέφεια της Ένωσης στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και στο κοινωνικό σύνολο.
Ευελπιστούμε να εξελίξουμε περισσότερο το DNA των αναλογιστών με το βλέμμα προς το μέλλον....

Βασίλης Αγγέλου.


Πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος


Διευθύνων Σύμβουλος Lux Actuaries & Consultants