Τα Διοικητικά Όργανα της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, μπορούν να συγκροτούνται Επιτροπές & Ομάδες Εργασίας.

Στην πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μελών (4 Νοεμβρίου 2019), αναδείχθηκε το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 12 Νοεμβρίου 2019.

Πρόεδρος: Βασίλειος Αγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος Lux Actuaries & Consultants P.C.

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Φασούλης, Αναλογιστής

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Τοτός, Διευθυντής Αναλογιστών Ομίλου Interamerican

Ταμίας: Λουκάς Λουκάς, Επόπτης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος

Μέλη (αλφαβητικά):

Μαριάννα Ανυφαντή, Διευθύνουσα Σύμβουλος Anras P.C.

Γιώργος Μπιμπίρης, Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων ΑΧΑ Ασφαλιστικής

Παρασκευή (Βάνα) Τούμπα, Αναλογιστής, Υπεύθυνη IFRS Reporting & Analysis, NN Hellas

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά τον χρόνο.
Σε περίπτωση που υφίσταται σημαντικός λόγος, συγκαλείται επιπλέον Έκτακτη Γενική Συνέλευση.