Τα Διοικητικά Όργανα της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, μπορούν να συγκροτούνται Επιτροπές & Ομάδες Εργασίας.

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με την οποία ολοκληρώθηκε η σύσταση σε Σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.

Η Σύνθεση είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Μαριάννα Ανυφαντή, Διευθύνουσα Σύμβουλος Anras P.C.

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τοτός, Διευθυντής Αναλογιστών Ομίλου Interamerican

Γενικός Γραμματέας: Ηρακλής Κακούρης, Insurance Executive

Ταμίας: Παρασκευή (Βάνα) Τούμπα, Υπεύθυνη IFRS Reporting & Analysis, NN Hellas

Μέλη (αλφαβητικά):

Λουκάς Λουκάς, Επόπτης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος

Δημήτριος Μαλαξιανάκης, Διευθυντής Ανάλυσης και Τιμολόγησης Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Ιωάννης Τριανταφύλλου, Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου, Εθνική Ασφαλιστική

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά τον χρόνο.
Σε περίπτωση που υφίσταται σημαντικός λόγος, συγκαλείται επιπλέον Έκτακτη Γενική Συνέλευση.