Μπορείτε να δείτε εδώ τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.