Εαρινό Εξάμηνο

actuaries.org.gr - Header Section

actuaries.org.gr - Main Section

actuaries.org.gr - Top info

actuaries.org.gr - Main Component

Εαρινό Εξάμηνο

Αποτελέσματα 1 - 5 από 5

[Αγ] «Αναλογιστικά Πρότυπα Συμβάντων Ζωής και Θανάτου» (Συμβάντα Ζωής και Θανάτου)

Η Πιστοποίηση του Αναλογιστή, προϋποθέτει επιτυχή εξέταση ...

900,00 €

[Αε] «Χρηματοοικονομικά Πρότυπα» (Θεωρία Επενδύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου)

Η Πιστοποίηση του Αναλογιστή, προϋποθέτει επιτυχή εξέταση ...

900,00 €

[Βδ] «Ασφαλίσεις Υγείας»

Η Πιστοποίηση του Αναλογιστή, προϋποθέτει επιτυχή εξέταση ...

900,00 €

[Βγ] «Ασφαλίσεις κατά Ζημιών» (Μαθηματικά των Γενικών Ασφαλίσεων)

Η Πιστοποίηση του Αναλογιστή, προϋποθέτει επιτυχή εξέταση ...

900,00 €

actuaries.org.gr - Bottom info

actuaries.org.gr - Home3 Section

Δελτία Τύπου