Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ και τους ομιλητές εδώ.