Η Ένωση
Αναλογιστική Επιστήμη
Εκπαίδευση
Το Επάγγελμα
Δραστηριότητες
Νέα
Επικοινωνία - Links
Θέσεις Εργασίας

 

Εκπαίδευση: Σεμινάρια - Εξετάσεις:
Αίτηση Συμμετοχής


Στο παρακάτω αρχείο βρίσκεται η αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια της Ένωσης Αναλογιστών. Κάθε υποψήφιος που παρακολουθεί τα σεμινάρια της Ένωσης, συμπληρώνει μία αίτηση για το κάθε μάθημα που παρακολουθεί και την παραδίδει στον αντίστοιχο εισηγητή.

Το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια ανέρχεται σε 800 Ευρώ ανά μάθημα και καταβάλλεται εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος:

 • Εθνική Τράπεζα
 • Account Number 10429667008
 • IBAN GR5601101040000010429667008

Το καταθετήριο στέλνεται στο email (nfasoulis@inlife.gr) με CC στον διδάσκοντα όπου και θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα το όνομα του συμμετέχοντος στα σεμινάρια (εφόσον η κατάθεση δεν είναι προσωπική αλλά από εταιρία)

Μετρητά δεν γίνονται αποδεκτά.

Ειδικότερα στο email θα πρέπει να γράφονται:

 • Στοιχεία Συμμετέχοντος
 • Επώνυμο:
 • Όνομα:
 • Τηλέφωνο:
 • e-mail:

* Αν το κόστος επιβαρύνει τον συμμετέχοντα παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα ακόλουθα στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση αποδείξεων

 • Διεύθυνση:
 • ΑΦΜ:

* Αν το κόστος επιβαρύνει την Εταιρία παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα ακόλουθα στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση τιμολογίων/αποδείξεων Εταιρία (ακριβής ονομασία)*:

 • ΑΦΜ Εταιρίας*:
 • ΔΟΥ Εταιρίας*:
 • Διεύθυνση Εταιρίας*:

Η αίτηση προσκομίζεται συμπληρωμένη εντός δυο (2) εβδομάδων από την πρώτη μέρα των σεμιναρίων και συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του κόστους συμμετοχής.

 

Αίτηση συμμετοχής στα Σεμινάρια της Ένωσης Αναλογιστών

Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων συμμετεχόντων στα σεμινάρια

 

 

 
Created by eProductions